© 2016 PLAT ASIA

Office

 • Shunyi citizen center

  Shunyi citizen center

 • Zhasake conference center

  Zhasake conference center

 • Mongolia government

  Mongolia government

 • Mengxi government office

  Mengxi government office

 • Hantai urban service center

  Hantai urban service center

 • Beijing Microsoft temporary space

  Beijing Microsoft temporary space

 • Guiyang ssangyong construction headquarters

  Guiyang ssangyong construction headquarters

 • Xuejiawan north mountain mixed use

  Xuejiawan north mountain mixed use

 • Xuejiawan finance center

  Xuejiawan finance center